Mål och delmål

Har du någon gång känt att du aldrig lyckas med att klara av de olika målen som du satt upp? Jag kan då berätta för dig att allting är möjligt om du sätter upp enkla delmål som är roliga att utföra. Istället för att sätta upp ett mål som "lära sig spela gitarr" så blir det betydligt roligare om man bestämmer sig för att lära sig ett ackord om veckan. På ett år så har man då lärt sig femtiotvå olika ackord och med hjälp utav dem så kan man komponera otroligt många låtar. Nu kanske man inte ska lära sig så många, men ni förstår principen. Allting blir mycket lättare när man delar upp det till enkla och realistiska mål som inte är orealistiska